olivetti
   Czech     English
o společnosti produkty služby technická podpora partneři aktuality navigace kontakty
        o společnosti
     profil Complet
     profil Olivetti
     kontakty
     důležitá informace
     prohlášení
     obaly
     elektroodpad
     nabídka zaměstnání

dodržování zákonů a nařízení

Osvědčení

Společnost řešící elektroodpad v rámci REMA systému

COMPLET a.s. uvádí na trh výrobky, které podléhají novele zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech. Tato novela dává od 14. srpna 2005 za povinnost výrobcům a dovozcům elektrozařízení vytvořit Systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení.
Společnost COMPLET a.s. uzavřela smlouvu s akciovou společností REMA systém, která organizuje sběr, třídění, nakládání a recyklaci odpadů elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) v České republice. Na základě této smlouvy REMA systém zajišťuje pro společnost COMPLET a.s. příslušné aktivity spojené s likvidací elektroodpadu. REMA systém vydal pro COMPLET a.s. osvědčení:
"Společnost plnící povinnost odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu".
COMPLET a.s. v souladu se zněním zákona vybírá při uvádění výrobku do oběhu poplatek stanovený zákonem tzv. "recyklační příspěvek". Tento poplatek je na prodejním dokladu buď uveden zvlášť, nebo je zahrnut v ceně zařízení. Jakékoli doplňující informace naleznete na adrese www.remasystem.czCopyright © 2015 COMPLET a.s.- vstupní stránka  /   prezentace UNIBIND  /   prezentace OLIVETTI